Hack-Tic 2

vorige index volgendeTechno-Anarchisten

De redaktie van Hack-Tic verwerpt geweld, in welke vorm dan ook en wijst terreurdaden af. Wij zijn tegen bewapening en hopen op meer begrip tussen de volken op deze planeet voor het te laat is.


  Waarom gaan we ons te buiten aan dit soort pathetische statements? Omdat je met terroristen wordt vergeleken zodra je zegt dat je anarchist ben. En daar we Hack-Tic een tijdschrift voor techno-anarchisten hebben genoemd zouden we dus zelf wel een groepje door Moskou betaalde oproerkraaiers zijn…
  Dit was in ieder geval de mening van een (gelukkig erg klein) gedeelte van de bezoekers van een beurs waarop we probeerden om de Hack-Tic aan de man/vrouw te brengen.
  Voor ons is een anarchist heel simpel een persoon die iedere vorm van gezag afwijst. Een techno-anarchist is dus een technicus die geen gezag erkent. Hij/zij weigert staafs te doen wat de computerwereld zegt. Hij/zij weigert mee te werken aan het opbouwen van informatiemonopolies.
  Maar hij/zij weigert niet alleen maar, maar werkt ook actief aan een alternatief gebruik van de techniek. De techno-anarchist ondersteunt het opbouwen van eigen, goedkope netwerken om te dienen als alternatief voor veel te dure, door de overheid opgezette (computer)netwerken. De techno-anarchist wil inzicht hebben in alle informatie die burgers aangaat en als hij/zij die niet krijgt dan zijn een modem en een computer genoeg om die informatie zelf te gaan halen.
  Het techno-anarchisme is er voor iedereen die vrij met techniek wil omgaan. Wie de Hack-Tic ziet als een blad voor
'Hi-Tech Hells Angels' heeft het niet begrepen!
  Hoewel het gebruik van veel van de in Hack-Tic beschreven technieken strafbaar is (of zal worden), is het nooit echt gevaarlijk. In Hack-Tic zul je geen handleidingen voor het maken van bommen of wapens aantreffen. Want hoewel de redaktie over veel dingen van mening verschilt zijn we het er over eens dat geweld een tamelijk primitieve manier is om conflicten op te lossen en dat er zelfs voor hoogoplopende meningsverschillen creatievere manieren zijn om de zaak op te lossen.
  Nog iets: Als je bijvoorbeeld de autotelefooninformatie in dit nummer gebruikt om rijk aan te worden (wij zullen niet ontkennen dat er geld mee te verdienen is), dan moet je dat zelf weten. Als je gepakt wordt moet je het dan echter ook zelf weten. Als je de techniek alleen zelf gebruikt en niet commercieel benut en je wordt opgepakt, dan staat de redaktie achter je. Jammer dat de redaktie niet beschikt over de (financieële) middelen om dan ook werkelijk iets voor je te betekenen, dus wees toch maar voorzichtig.

2...........................colofon
3.......Techno Anarchisten & Inhoud
4....................Autotelefoon 1
8.................UNIX the hack way
11................Snelheidscontrole
12...................Kort-kort-kort
15........................AKZO hack
18..........Gratis bellen in cellen
19...................Autotelefoon 2
20............Steven Levy's HACKERS
21.........Nieuwe Revu over Phreaks
22.......................Het relais
24...........................Backup

Hack-Tic 3#2/1989