Hack-Tic 2
kort - kort - kort - kort - kort - kort - kort - kort - kort - kort

BUG-REPORT

  In Hack-Tic 1 is een bug geslopen. Op pagina 4 wordt gesproken over 35 gulden abonnementsgeld voor 10 nummers, in het colofon op pagina twee staat het juiste bedrag - 37,50 - vermeld.
  Toen we doorhadden dat de produktiekosten bij de tamelijk kleine eerste oplagen nogal wat hoger uit zouden vallen dan we hadden berekend hebben we helaas de abonnementsgelden moeten verhogen. Door een stommiteit onzerzijds hebben we echter een vermelding van het bedrag over het hoofd gezien. Mensen die toch 35 gulden over hebben gemaakt hebben mazzel gehad (het zijn er gelukkig maar weinig geweest).
  Zoals jullie wel begrijpen werkt de truuk nu niet meer. Mensen die nu 35 gulden over maken krijgen een uniek abonnement voor 9 nummers…

Communiceren
lantaarnpalen nu ook al ?

  Het is mij opgevallen dat er in de stad Utrecht en waarschijnlijk ook in andere steden kleine antennetjes aan sommige lantaarnpalen zitten. Het geheel zit op een hoogte van ongeveer 4 meter. Er zit daar een klein kastje met aan de onderkant een antennetje (gericht naar onder).
  Ik denk dat het iets te maken heeft met stoplichten (ze zitten altijd in de buurt van een stoplicht) en dat de lantaarnpaal is uitgekozen zodat het antennetje hoog komt te zitten. Is er misschien iemand die mij er iets meer over kan vertellen ?

Spraakversleuteling
politie

  De politie maakt gebruik van een spraakversleutelaar die men 'crypto' noemt. Dit is de opvolger van de veel te simpele 'scramble'. Een crypto hakt de spraak in mootjes van 30 ms en gooit deze dan vakkundig door elkaar. De oudste crypto's zijn echter al bijna 20 jaar oud en toen bestonden er nog nauwelijks microprocessors.
  Dus moet het probleem van de versleuteling op een simpelere manier zijn opgelost. Wie weet meer van de crypto? Heb je thuis een oude crypto en weet je niet meer wat je er mee moet? Opsturen die hap.
  Je begrijpt het al: alle aanwijzingen zijn welkom! aanwijzingen die leiden tot ontsleuteling worden zoals gebruikelijk beloond met een appeltaart. Oplossingen zenden aan de redaktiepostbus.

Peter Poelman

Twee lantaarnpalen die met elkaar kletsen