Hack-Tic 3

vorige index volgende


de groep (Hess en Koch voorop) hun goed gedocumenteerde hacks (die inmiddels in alle hack-BBS'en te bekijken waren) verkocht hebben aan de KGB voor een totaalbedrag dat in de vele tonnen zou lopen.
  Waarom maken we in deze opsomming van "feiten" constant gebruik van woorden als "zouden"? Omdat het voor ons geheel niet dui-
Hack-info (bijvoorbeeld uit THIS) voor grof geld zouden willen verkopen. Dit is voor ons (en voor alle rechtgeaarde hackers op THIS en elders) een schrikbeeld. Het idee dat informatie die door hackers is verzameld en die vrij met anderen wordt uitgewisseld alleen maar gebruikt zou worden om het ene regime tegenover het andere te bevoordelen
Michail Gorbatsjov achter zijn bureau. Hij kijkt naar zijn computer en zegt/denkt: Ik moet die jongens toch eens vragen wat meer SDI-programma's voor me mee te nemen...
delijk is wat er precies gaande is. De Duitse overheid heeft er een handje van om de feiten te verdraaien en we hebben in deze zaak zo veel geloofwaardige maar uiterst tegenstrijdige verhalen gehoord dat we zo langzamerhand helemaal niet meer weten waar we aan toe zijn. Zeker is dat er iets van contact tussen inlichtingendiensten en hackers is geweest en dat is erg genoeg.
  We kunnen ons namelijk maar al te goed voorstellen dat er hier in Nederland mensen zouden zijn die
stuit ons tegen de borst!
  De redactie is voor de verspreiding van computer-kennis naar het oostblok (en naar de rest van het universum). We denken alleen dat geheime diensten en regeringen niet de geschikte tussenpersonen zijn. Wie streeft naar meer openheid en naar opheffing van informatie-monopolies moet ons inziens uit de buurt blijven van inlichtingendiensten van welke kant dan ook.

INFORMATIE IS VRIJ!

Hack-Tic #3/19896