Hack-Tic 3

vorige index volgendetuurlijk verboden. (Neem toch maar een abonnement, want wij hebben hier een kooi vol goede advokaten die al weken niets meer gegeten hebben.)
NABESTELLEN: Oude nummers kosten ook ƒ 4,- en kunnen via de redaktiepostbus besteld worden.
HOE: Hack-Tic werd met het WYSMRWYG (What You See Might Resemble What You Get) DTP pakket Ventura 2.0 gemaakt op een gammele AT. Print-outs van elke pagina gemaakt met zo'n mo-
dern lasergeval gezoeft en daarna vermenigvuldigd. Dan nog een nietje d'r in en klaar was Kees (hopen we terwijl we dit tikken).
VERKRIJGBAAR: o.a. bij Het Computercollectief, Fort van Sjakoo, Slagerzicht en Athenaeum Boekhandel, allen in Amsterdam, De Rode Hond en Meek-It in Den Haag, De Rooie Rat in Utrecht, De Dencker in Nijmegen en Athenaeum in Haarlem. Hack-Tic krijg je niet bij Inbuk electronics te Valkenburg.

        Lezerspost…


  Aan: R. Gonggrijp, redactie/administratie Hack-Tic
  van: Inbuk Electronics
  datum: 4 maart 1989
  betreft: abonnement Hack-Tic

  Geachte heer Gonggrijp,   Door een vergissing hier is een abonnement afgeslo-   ten op een door U geredigeerd hackersblad.   Wij kunnen ons niet permitteren gelet op onze contac-   ten en contracten uw organisatie en of blad te onder-   steunen, omdat wij daardoor bedrijfsschade zullen   oplopen.   Wij kunnen ons niet permitteren op enigerlei wijze   onterecht en ongewild in verband te worden gebracht   met spionageactiviteiten, criminaliteit en drugs.   De practijk zou kunnen zijn dat wij schade oplopen   door de blote verdenkingen zonder ook maar op eniger-   lei wijze ons daartegen te kunnen verdedigen.   Wij hoppen dat I daarvoor begrip zult willen opbrengen   en zouden het op prijs stellen als I de abbonements-   prijs wilt restitueren en ons uit uw bestand wilt ver-   wijderen.
        3Hack-Tic #3/1989