Hack-Tic 3

vorige index volgende


COLOFON


HACK-TIC: is Nederlands eerste hacker-blad. Naar we hopen verschijnt het ongeveer 10 x per jaar.
UITGAVE: met moeite (door een volkomen ongebonden en ongeorganiseerd gezelschap van vreemde types).
REDAKTIE: The Key, John D., Tx, Herman Acker, Peter Poelman, Paul en Rop.
ILLUSTRATIES: Koen Hottentot.
KONTAKT: De redaktie is te bereiken via p.b. 22953, 1100 DL Amsterdam. UUCP: ..!mcvax!neabbs!rop. Op het FIDO net 2:280/1 Hack Tic. Telex (modern 50 baud telecommunicatiecomfort van de PTT) 12969 neabs nl, telefax 020-763706. Zowel bij telex als bij fax even vermelden dat het voor Hack-Tic is. Ons telefoonnummer is 020-6001480 (abonnees die zonder dringende reden voor 13:00 bellen krijgen hun volgende nummers met strafport).
PRIJS: Losse nummers kosten 4 gulden, een abonnement voor 10 nummers (moet ongeveer een jaar meegaan) kost ƒ 37,50. Abonnementsgelden overmaken op bankrekeningnummer 98.72.84.541 t.n.v. Rop Gonggrijp. Rekening loopt bij de verenigde spaarbank, postrek. no. 15368. Abonnementen beginnen met het laatst uitgegeven nummer tenzijn je bij de betaling een ander beginnummer aangeeft. Oude nummers die niet meer voorradig
zijn worden ook niet in rekening gebracht.
PRIVACY: Het is waar: als 'ze' willen, hoeven ze alleen maar naar onze bankafschriften te kijken om te zien wie er abonnee zijn. Wij vinden Hack-Tic een uiterst onschuldig blaadje, maar de kans bestaat dat lokale, regionale, nationale en in de toekomst wellicht zelfs Europese overheden het daar niet mee eens zijn. Heb je een maatschappelijke positie die je niet wilt verliezen dan kun je ook geld of girocheque en adres bijsluiten in een envelop en die aan onze postbus sturen, wij weten dan genoeg. De Hack-Tic wordt altijd verstuurd in een neutrale envelop. (Straks denkt je hospita nog dat je porno koopt per postorder). Hack-Tic is ook verkrijgbaar bij de goede boekhandel (wellicht herkenbaar aan het observatieteam voor de deur).
DISCLAIMER: Informatie in Hack-Tic dient slechts een educatief doel. Gebruik van deze informatie zou strafbaar/staatsgevaarlijk/stout kunnen zijn. De redaktie wijst iedere verantwoordelijkheid voor gebruik door lezers van de in Hack-Tic opgenomen informatie af.
NADRUK: toegestaan! Kranten, tijdschriften, omroepstichtingen, politieke partijen, wasmachinereparateurs etc. etc. mogen zonder voorafgaande toestemming van de redaktie (maar natuurlijk met bronvermelding) stukken overnemen uit de Hack-Tic. De bovenstaande disclaimer blijft echter van kracht. Nadruk van de gehele Hack-Tic is na-

Hack-Tic #3/19892