Hack-Tic 1kwamen hebben bepaald slechtere ervaringen met de toegankelijkheid van de organisatie (en een deel van de Duitse hackers).
  Na de openingstoespraak begon de lol pas echt: in de hack-room werden adressen en NUA-lijsten uitgewisseld, PAD's opgebeld, computers gedemonstreerd en ga zo maar door. Grote groepen mensen om sommige computers, waar dan op dat moment iets spannends gebeurt.
  In de andere ruimten vinden in de drie dagen dat het congres duurt allerlei conferenties plaats. Een greep uit het aanbod: UUCP, over het UUCP netwerk, PC-DES over het DES codeeralgoritme en een zeer snelle PC implementatie daarvan, geschreven door Bernd Fix, die ook de conferentie leidde. De leukste was eigenlijk "Dummheit in die Netzen". Onder deze ietwat sullige titel gaat een serieus probleem schuil: als je meer informatie krijgt moet je steeds selectiever zijn. Wat doe je als 90% van de informatie bestaat uit testberichtjes etc?
  In de perskamer ondertussen probeerde men berichten over de loop van het congres de wereld in de krijgen. Een dataverbinding met PDA, het Duitse nationale persbureau, bewees goede diensten.
  In de Markthalle, een zaal aan de andere kant van Hamburg, waren ook een aantal zaken georganiseerd die een grotere zaal nodig hadden. Zo was er woensdagavond het toneelstuk "Chaos im Computerclub", gespeeld door een toneelgezelschap dat niets met de CCC te maken had, maar hacken gewoon wel een spannend onderwerp vond. Hoewel het beslist niet onaardig was kun je niet zeggen dat de makers van dit stuk al te veel hinder hebben ondervonden van kennis van zaken op hack-gebied (gammele restjes acht-bitter die werd gepresenteerd als het nieuwste van het nieuwste en zo).
  Donderdag vond er in die zelfde Markthalle een discussie plaats die het klapstuk
van het congres had moeten worden: een confrontatie tussen Christian Lochte van de verfassungsschutz (bij ons BVD) en de CCC. Vooral over de criminalisering van de CCC in Duitsland waar de Verfassungsschutz hard aan meewerkt zou het nodige gezegd zijn… Als Lochte gekomen was. Maar op het laatste moment werd telefonisch afgezegd om 'veiligheidsredenen'. Ook een telefoonverbinding was kennelijk voor de gezondheid van Lochte te gevaarlijk.
  Bij gebrek aan tegenpartij is toen een discussie op gang gekomen over de gevaren van het nieuwe digitale telefoonnet ISDN, dat ook in Nederland in voorbereiding is. Met dit net kan veel makkelijker het bel-gedrag van mensen worden bekeken, zodat invoering van ISDN een inbreuk is op de privacy van telefoongebruikers.
  Als het congres de volgende dag (vrijdag) wordt afgeloten lopen de meningen uiteen. Wie verwacht had een goed georganiseerd congres met een maximum aan informatie aan te treffen komt bedrogen uit. Wie uit was op een 'familietreffen' zat midden in de roos. Want door al die vervolgingen in Duitsland is de CCC een hechte vriendenclub geworden. Als je, zoals ik, het ontmoeten van leuke mensen ook belangrijk vindt dan is het Chaos Communication Congress '89 onmisbaar!

                          ROP