Hack-Tic 2

vorige index volgende


  root de systeembeheerder, zit er ALTIJD op en heeft alle bevoegdheden.
  sysadm Superuser administratie shell, niet altijd aanwezig.
  cron Process-login, regelt de tijdgebonden procesessen (netwerken etc.).
  daemon Process-login.
  games Voor spelverslaafden, soms.
  bin eigenaar van systeemcommando's.
  operator De operator, soms.
  who geen password, geeft alleen de op dat moment ingelogde gebruikers en logt daarna weer uit.
  uucp Wordt gebruikt om berichten tussen UNIXen uit te wisselen, draait geen shell (De commando interpreter), en is dus alleen bruikbaar om de MOTD (Message Of The Day) te lezen, de berichten aan alle gebruikers.

  Probeer deze logins eerst met zichzelf als password, daarna gewoon gokken. Gewone gebruikers hebben vaak als login hun voornaam met daarachter een of meerdere letters van hun achternaam als de voornaam te vaak voorkomt. Ook afkortingen zijn populair.

Binnen, en nu?
  Als je binnen bent krijg je eerst de MOTD te zien, daarna of er mail voor je is. Hierna komt er een prompt, bijvoorbeeld "$" (Dit duidt op de Bourne shell, de standaard command interpreter). Ook kan er een % teken verschijnen, dit duidt op de C-shell, een iets afwijkende versie. Als je niet tevreden bent met de huidige shell, tik dan "sh", en je krijgt de Bourne shell. Voor de beginnende gebruiker is "man [commando]" het belangrijkste commando, dit geeft namelijk bij elk gevraagde commando de manual pagina uit de UNIX Programmers Manual, het standaardwerk voor de UNIX gebruiker. (De vierkante haken gebruik ik van hier af om een argument aan te geven, dus niet letterlijk intikken).
  De afzonderlijke files (programma's of tekst) liggen in de directories, die bij UNIX weer in een boomstructuur onder elkaar liggen. De volledige naam van een file (dus met bovenliggende directories) noemen we een pathname. Voor het systeem bestaat er geen verschil tussen een tekst of een gecompileerd programma, en zelfs de directories zijn eigenlijk gewone files, ze hebben alleen een andere status. Om te zien in welke directory je je nu bevindt type je "pwd". Als je wilt zien wat er onder de huidige directory ligt type je "ls". Wil je meer weten dan type je "ls -l". De "-l" noemen we een flag. Het is zeer leerzaam om de manual van "ls" eens te lezen via "man ls".
  Als je "ls -l" intikt zul je zien dat elke regel begint met een hoop onzin. Deze onzin bepaalt of het een file of een directory is en hoe deze beveiligd is. Het eerste teken geeft aan of het een directory of een file is. Directories geeft men aan met een 'd', files met '-'. De drie draarop volgende tekens geven de bevoegdheden voor de eigenaar. 'rwx' staat voor 'read', 'write', en 'execute' bevoegdheid. Is een bepaalde bevoegdheid niet aanwezig dan staat op die plaats een minnetje. Dan volgen er nog twee groepen van drie tekens, deze geven de r, w, en x bevoegdheden van resp. de groepsgenoeten van de eigenaar en alle anderen. '-rwxr-xr-x' wil dus zeggen dat het gaat om een file die voor iedereen lees- en uitvoerbaar is, maar waar alleen de eigenaar iets aan mag veranderen.
  Om van directory te veranderen typ je "cd [directory]", waar directory een hele pathname is of de naam van een onderdirectory van de huidige directory. "cd .." betekent een directory naar boven in de structuur. De bovenste directory geven we aan met een enkele "/".
  Dan hebben we nog "cat [file]" om een file te lezen. Als er gekke dingen verschijnen was de file ofwel een gecompri-

Hack-Tic 9#2/1989