Hack-Tic 2

vorige index volgende


Hinderlijk is hij echter wel, want hij maakt het onmogelijk om gesprekken te scannen, daar er constant een signaal is.
  Door "overspraak" komt er altijd wel wat van wat de automobilist zegt op het basiskanaal terecht, je hoeft dus geen twee scanners te hebben om toch het hele gesprek te kunnen volgen.
  Op de mobiele kanalen hoor je zo nu en dan (voor een gesprek tot stand komt) een flinke datariedel.
  De elementen voor deze datariedel staan in Tabel 2
  Zoals je ziet zijn de eerste 5 bits steeds gelijk. Verder is bij de cijfers een spiegelbeeld te zien: Het tweede blok is het spiegelbeeld van het vierde stuk. Het is echter mogelijk om de "kop" van het ene getal en de "staart" van het andere uit te zenden: je kunt dan in een telegram twee getallen kwijt; de spiegelwerking is dan weg.
  Dit wordt gedaan om (in de oproep) het kanaalnummer mee te geven, en om de "kanaal-beschikbaar"-riedel samen te stellen. De riedels ontstaan door de benodigde telegrammen botweg aan elkaar vast te knopen tot een lange reep piepjes, dus ZONDER tussenpozen.
  Snap je er al lang niets meer van? Een paar voorbeelden:

Gesprek telefoonnet - autotelefoon:

  Op kanaal 19 komt de basis in de lucht, en begint gelijk te riedelen:

0111010100000101          1
0111010010001001          2
0111010001010001          3
0111001100000110          4
0111001010001010          5
0111010100000110         14

  dan verdwijnt de basis weer.
  Deze riedel wil zeggen: Autotelefoon 12345, er is een gesprek voor U op kanaal 14. (Let op: die 14 is dus een dubbel
cijfer, de spiegelwerking in het telegram is verstoord).
  De betreffende autotelefoon moet nu als de sodemieter naar kanaal 14, om daar in de lucht te komen met een aanhoudende toon van 1950 Hz (de 1 dus). De centrale bevestigt dit op haar kanaal door ook een 1950 Hz piep uit te zenden. Ondertussen gaat de bel van de autotelefoon en hoort de abonnee aan het telefoonnet de rinkeltoon. Als de autotelefoon niet binnen enkele seconden op het kanaal is krijgt de abonnee een bandje met "Met de door I gekozen autotelefoon kan op dit moment geen verbinding worden gemaakt".
  Maar goed: de bel gaat over. Binnen 1 minuut wordt er opgepakt (zo niet, dan geeft de centrale het op). Dit geeft de autotelefoon aan door het hoge piepje (2070 Hz) kort uit te zenden. vanaf dit moment kan het gesprek beginnen.
  Geeft dan wel de autotelefoon, dan wel de centrale het canceltelegram, dan is de verbinding weg. (Let wel: de centrale blijft net zo lang afsluiten tot je ook daadwerkelijk uit de lucht bent).

Gesprek autotelefoon - telefoonnet:
  De autotelefoon zoekt een vrij kanaal. Op dit kanaal wordt door de centrale constant hetzelfde telegram uitgezonden. Het bestaat uit een dubbel cijfer, het eerste stuk is altijd een 9, het tweede geeft het nummer van de regio (dus niet van het kanaal). Amsterdam is bijvoorbeeld regio 5. In Amsterdam staat er dus op een vrij kanaal:
  0111000011001010 0111000011001010 etc. etc.
  De autotelefoon onderbreekt dit signaal door in de lucht de komen en eerst een 600 msec piep van 2070 Hz te geven. Daarna komt de riedel, b.v.:

MStart-1-2-3-4-5-2-0-7-1-7-6-6-6-Stop
B1-2-3-4-5

Hack-Tic 5#2/1989