Hack-Tic 1Hackers beginnen Nederlands eerste kritische computerblad.

  Hack-Tic is een nieuw maandblad voor hackers. Het bevat alle truuks en tips die andere bladen niet hebben. Nieuws over Computer-Hacking, Phone-Phreaking of andere vormen van techno-anarchisme vind je altijd eerst in Hack-Tic.
  Maar ook achtergrondverhalen over informatisering(sblunders), grote computernetwerken en de overmatige opslag van privacy gevoelige gegevens komen aan bod. Zodoende is Hack-Tic interessant voor iedereen die zich kritisch opstelt ten opzichte van de informatiemaatschappij.

Big Brother
  Want Big Brother kijkt steeds vaker mee, al doet hij dat in onschuldig lijkende vermommingen. Het grucht doet de ronde dat hij zich in Nederland heeft vermomd als giromaat. Ook zou hij de man achter de schermen zijn bij het road-pricing plan van minister Smit-Kroes. Vaak is hij echter minder subtiel. Op zijn orders worden in Nederland steeds meer databanken gekoppeld, en iets moet wel een erg goed bewaard geheim zijn als het niet met een druk op de knop door elke ambtenaar is op te vragen. Hack-Tic zal regelmatig berichten over nieuwe vermommingen en plannen, en je door middel van 'in-depth' reportages altijd op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.
  De informatiemaatschappij wordt geregeerd door een klein clubje machtige heren op voetstukken, die van ver uit de hoogte doorgeven wat goed voor ons is. Zij bepalen namens het grote bedrijfsleven welke systemen er worden ingevoerd, zij bepalen welke gebruiken er wel en niet van de computer gemaakt worden. De buitenstaander wordt niet geacht mee te denken. Meedoen mag hij wel; "Koop maar een PC en een tekstverwerker
en ga maar oefenen, aan typisten en typistes is nog behoefte genoeg. Als je braaf je best doet mag je volgende week gegevens invoeren in een database."

Barstjes in het marmer
  Hackers willen een geinformeerde maatschappij waarin mensen zelf kunnen beslissen welke informatie ze tot zich nemen. Een maatschappij zonder computercensuur. Maar als hackers in het nieuws kwamen stond steeds de techniek voorop. Hackers moesten rechtop zitten en het technisch wonderking spelen. Kritische opmerkingen werden zo mogelijk weggemoffeld achter het traditionele beeld van de hacker, en zodra de storm was gaan liggen waren de zaken weer zoals ze waren: een door onbenullen geregeerde vuilnisbelt waar niemand meer wijs uit wordt, hooguit een beetje beter beveiligd tegen 'onbevoegde inzage'.
  Het werd dus tijd voor een eigen hacker geluid……
  Hackers staan per definitie kritisch tegenover de informatiemaatschappij, al is het maar omdat die kritisch tegenover hen staat. Hackers komen echter nog te vaak over als strijders voor goede computerbeveiligingen. Ze worden maar al te vaak misbruikt als uithangbord voor bedrijven die systeembeveiliging aanbieden. Het is niet het doel van de hackgemeenschap om beter beveiligde computers te krijgen. We zien liever dat er goed gebruik wordt gemaakt van de techniek. Systemen die privacy aantasten moeten niet beter beveiligd, ze horen niet te bestaan.

Nieuwe mogelijkheden
  Het kan anders: computers kunnen worden gebruikt om mensen snel van informatie te voorzien. Ze kunnen grote

Hack-Tic 3#1/1989