Hack-Tic 1OPLEIDING TOT
TELECOMMUNIST

deel 1

  In Amerika begon het al in de jaren zestig. Het door Bell (Amerikaanse PTT) aangelegde telefoonnet kon door middel van een tonensysteem om de tuin worden geleid. Er ontstond een sub-cultuur van 'phone-phreaks' (jargon: alle f's door de ph van 'phone' vervangen). Nu 'Ma Bell' veel centrale's vervangen heeft door onkraakbare types en op allerlei andere vormen van creatief telefoongebruik zware straffen heeft gezet is de cultuur aldaar een beetje aan het uitsterven. Hier in Europa, waar alles later komt, is de phreaking nog een redelijk nieuw gegeven.


Door The Key en Peter Poelman

  Het internationale telefoonnet lijkt misschien een tamelijk gesloten systeem. Maar als je wat vaker internationaal belt zul je gemerkt hebben dat aan het begin en eind van een internationaal gesprek vaak de vreemdste piepjes zitten.
  Deze piepjes zijn de controlesignalen die heen en weer op de lijn gaan. Ze vertellen de centrale aan ontvangende kant met wie de beller kontakt wil en de opbellende centrale krijgt via het zelfde systeem van piepjes informatie over de voortgang van de gespreksopbouw. Als bijvoorbeeld de opbeller neerlegt en dus kennelijk niet langer prijs stelt op de verbinding wordt door middel van een piepje aangegeven dat de lijn weer vrij is.
  En daar ligt het zwakke punt van dit type 'signaleringen': ze spelen zich geheel af binnen de audio-band. Dit wil zeggen dat alle gebruikte toontjes ook over de gewone 'customer'-lijn getransporteerd kunnen worden. Als ik een nummer in land X bel en dan het 'deze-lijn-is-weer-vrij' piepje op de lijn zet geeft mijn centrale dit gewoon door aan de 09 centrale. Deze let alleen op piepjes van de andere kant en geeft het piepje ook gewoon door. De inkomende centrale in land X stopt echter onmiddelijk met het opbouwen van het aangevraagde gesprek. Met een serie van nieuwe piepjes kan de centrale dan gevraagd worden een nieuwe verbinding op te bouwen (ook met nummers buiten land X).
  Natuurlijk zijn de PTT's zich bewust van dit probleem, en nieuwe internationale lijnen signaleren dan ook niet meer binnen de spraakband, maar op frequenties die op gewone telefoonlijnen niet worden doorgegeven of door een nog nieuwer systeem met een gemeenschappelijk kanaal waarop alle signalering plaatsvindt.
  De oude systemen zijn echter nog genoeg in gebruik om garant te staan voor jaren van jolijt en plezier. In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op het signaleringssysteem CCITT 4. Dit systeem is vooral op oude lijnen in Europa nog uitgebreid in gebruik. Het is beroemd geworden tijdens de 'Denemarken affaire', hobbyisten hadden toen een GRATIS 06 nummer gevonden dat doorschakelde naar een bedrijf in Denemarken. Zodoende kon men dus voor niets met de hele wereld bellen.
  Het systeem werkt met toonreeksen, in principe opgebouwd uit 7 elementen.

Elementen

P150 ms2040-2400 Hz
X100 ms2040 Hz
Y100 ms2400 Hz